toggle menu

Minor vertalen engels

Expectations

februari-april 2018
Beschrijving

Wat is het verschil tussen een goede en een uitstekende vertaling?
Tussen grammatica, met haar strikte regels, en stijl, met zijn waaier aan keuzemogelijkheden, ligt het structurele taalniveau dat een essentiële rol speelt bij het creëren van teksten van hoge kwaliteit. Dit taalniveau, dat door George Gopen ‘lezersverwachtingen’ wordt genoemd, is het onderwerp van deze minor.
We zullen ervaren dat de lezer verwachtingen heeft met betrekking tot de structuur van zinnen; verwachtingen die grotendeels onbewust doch opmerkelijk stabiel zijn. We zullen ook leren dat sommige van deze verwachtingen van taal tot taal verschillen. Inzicht in deze verschillen en in de kracht van lezersverwachtingen maakt het niet alleen mogelijk om de kwaliteit van uw vertalingen sterk te verbeteren, maar ook om vertalingen te creëren die op subtiele, vrijwel onzichtbare punten zelfs beter zijn dan de brontekst.

Leerdoelen

In deze minor leert u een aantal structurele en retorische eigenschappen van Engelse zinnen te gebruiken om teksten te schrijven en te redigeren. Op dit structurele niveau zult u de verschillen leren herkennen tussen Nederlands en Engels en zult u ook leren om structuur te gebruiken als middel om uw eigen vertalingen effectiever te redigeren.

Uitvoering en toetsing

De minor bestaat uit 3 colleges; daarnaast volgt u de minor via opdrachten op afstand.
U voert eerst één opdracht uit vóór het eerste college, en daarna tussen en na de colleges, in totaal 4 opdrachten. De opdrachten worden beoordeeld met voldaan/niet voldaan. Alle opdrachten moeten met voldaan beoordeeld worden.
U werkt met uw eigen vertalingen van de door de docent aangeboden teksten. U wordt niet getoetst op de kwaliteit van de vertaling op zich, maar op kwaliteit van de redactie van uw vertaling en het toepassen van de besproken technieken.

Literatuur

Nader te bepalen teksten.

Ingangseis

Jaar 3 of 4 vertalen Engels. Beroepsbeoefenaars: Engels op C-1 niveau, hbo- of academisch niveau. Nederlands als moedertaal.

Praktische details
Docent: V. van Gelderen

Data, tijden:

Drie colleges op zaterdag van 10.00 – 11.40 uur:
10 februari 2018,
10 maart 2018,
7 april 2018.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 375
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Het is niet meer mogelijk u aan te melden voor deze minor.