toggle menu

Toerisme en cultuur Duits

september 2018-mei 2019
Beschrijving

De bestedingen in de toeristische sector leveren een belangrijke bijdrage aan de landelijke of regionale economie. Ze zorgen voor veel werkgelegenheid in de toeristische sector. De vraag naar en het aanbod van toeristische voorzieningen stijgt. Toeristische activiteiten hebben doorgaans ook een cultureel doel: bezoek aan een stad, museum, specifieke tentoonstelling enz.
In deze minor maakt u kennis met de wereld van toerisme en cultuur. Dit doet u door zelf 5 onderwerpen te kiezen op het gebied van toerisme en/of cultuur. Bij deze onderwerpen zoekt u informatie. Is Nederlands uw moedertaal,dan kiest u Duitstalige informatiebronnen, is Duits uw moedertaal, dan kiest u Nederlandstalige informatiebronnen.
Met behulp van de informatiebronnen schrijft u een enigszins wervende tekst in de doeltaal, uw moedertaal,waarin u gerichte toeristische en/of culturele informatie uit het land van de brontaal samenstelt voor potentiële bezoekers uit het land van de doeltaal. Omvang: circa 600 woorden.
Wilt u bij Duitstaligen bijvoorbeeld belangstelling wekken voor een bezoek aan Leiden en/of de Lakenhal in Leiden, dan schrijft u hierover een tekst in het Duits. Wilt u bij Nederlandstaligen bijvoorbeeld belangstelling wekken voor een bezoek aan het Museumeiland in Berlijn, dan schrijft u hierover een tekst in het Nederlands.
U bepaalt zelf welke aspecten u in uw teksten verwerkt: u kunt zich beperken tot uitsluitend toeristische informatie maar u kunt dit ook combineren met kunst/cultuur of zich uitsluitend op dit laatste richten.

Leerdoelen

U leert Nederlandstalige en/of Duitstalige specifieke informatie op toeristisch en/of cultureel gebied lezen en begrijpen, vergroot uw vertaalvaardigheid en redactievaardigheid op het gebied van informatiemateriaal over toerisme/cultuur en doet kennis op over land en maatschappij.

Uitvoering en toetsing

De 5 teksten moeten allemaal voldoende zijn beoordeeld op stijl, register, terminologie en wervend karakter.

Literatuur

Internet. Alle steden in het Nederlandstalige en Duitstalige gebied hebben een website waarop doorgaans ook informatie over toerisme, kunst en cultuur is te vinden.

Ingangseis

Beroepsbeoefenaars: Duits op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.
Studenten jaar 3 of 4 vertalen Duits.

Praktische details
Docent: drs. F.R. Bos

Data, tijden:

Deze minor heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven. De opdrachten kunnen na overleg met de docent verspreid over een studiejaar of semester worden ingeleverd.

.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 500
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief