toggle menu

“Mijn doctoraal Frans biedt een stevige basis en om bij te blijven sluiten de modules van ITV perfect aan.”
Marieke, vertaler Frans

"Na het behalen van het diploma ben ik vrij snel aan de slag gegaan als freelance tolk."
Jonathan, tolk Frans

"Heel opvallend vind ik dat de studie me ontzettend veel nieuwe energie geeft."
Mirjam, student maandopleiding

"Ik kan niet genoeg onderstrepen dat je voor het vele werk heel veel terugkrijgt."
Dini, vertaler Duits

Levenlang Leren

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen heeft een uitgebreid aanbod voor nascholing van vertalers en tolken. De lengte en de vorm variëren van korte modules met een beperkt aantal bijeenkomsten, of zelfs in zijn geheel op afstand, tot langer lopende modules die vrijwel een heel academisch jaar beslaan. Ook de onderwerpen lopen uiteen, bijvoorbeeld achtergrondkennis over land en doeltaal, of juridische en financieel-economische terminologie.

Wat alle modules gezamenlijk hebben, is dat ze gegeven worden door ervaren docenten van ITV Hogeschool en afgesloten worden met een toets en certificaat. Deze certificaten zijn erkend door het Register beëdigde tolken en vertalers. Veel minors en modules worden gevolgd door studenten van ITV Hogeschool in hun derde of vierde jaar. Daardoor ontstaat een interessante dynamiek met nieuwe inzichten. Kijk rustig verder in het aanbod voor collegejaar 2018-2019.

* Nieuwe minor: Conferentietolken op maat. Deze minor is geschikt voor (groepen) tolken met dezelfde werktalen en/of wensen die al langere tijd in de beroepspraktijk werkzaam zijn en bijvoorbeeld reeds de (basis)module simultaantolken hebben gevolgd en/of in het bezit zijn van een tolkdiploma.

Begin juli wordt het minoraanbod voor collegejaar 2019-2020 gepubliceerd.

Een greep uit het aanbod

Algemene tolktechnieken (ATT)

De module is geschikt voor (beginnende) tolken die in de beroepspraktijk werkzaam zijn, maar geen formele opleiding genoten hebben en hun tolkvaardigheden aantoonbaar willen maken.
Daarnaast is module ook geschikt voor belangstellende...

Tolken

Periode: februari-juni 2019
Docent: S. Uiterwaal en M. Schedler
PE-punten: 420

1500 (excl. BTW)

Toerisme en cultuur Duits

De bestedingen in de toeristische sector leveren een belangrijke bijdrage aan de landelijke of regionale economie. Ze zorgen voor veel werkgelegenheid in de toeristische sector. De vraag naar en het aanbod van toeristische voorzieningen stijgt....

Vertalen

Periode: september 2018-mei 2019
Docent: drs. F.R. Bos
PE-punten: 140

500 (excl. BTW)

Vertalen voor de toeristische en culturele sector

Het vertalen van toeristische en culturele teksten wordt niet alleen door de beginnende vertaler, maar ook door hen die al wat langer in het beroepsveld werkzaam zijn, vaak als lastig ervaren. De lange, bloemrijke zinnen waarop veel Franse...

Vertalen

Periode: september 2018-mei 2019 (voor 1-11-18 starten)
Docent: C. Deprès en H. van der Huizen
PE-punten: 140

500 (excl. BTW)

Nieuwsbrief