toggle menu

“Mijn doctoraal Frans biedt een stevige basis en om bij te blijven sluiten de modules van ITV perfect aan.”
Marieke, vertaler Frans

"Na het behalen van het diploma ben ik vrij snel aan de slag gegaan als freelance tolk."
Jonathan, tolk Frans

"Heel opvallend vind ik dat de studie me ontzettend veel nieuwe energie geeft."
Mirjam, student maandopleiding

"Ik kan niet genoeg onderstrepen dat je voor het vele werk heel veel terugkrijgt."
Dini, vertaler Duits

Levenlang Leren

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen heeft een uitgebreid aanbod voor nascholing van vertalers en tolken. De lengte en de vorm variëren van korte modules met een beperkt aantal bijeenkomsten, of zelfs in zijn geheel op afstand, tot langer lopende modules die vrijwel een heel academisch jaar beslaan. Ook de onderwerpen lopen uiteen, bijvoorbeeld achtergrondkennis over land en doeltaal, of juridische en financieel-economische terminologie.

Wat alle modules gezamenlijk hebben, is dat ze gegeven worden door ervaren docenten van ITV Hogeschool en afgesloten worden met een toets en certificaat. Deze certificaten zijn erkend door het Register beëdigde tolken en vertalers. Veel minors en modules worden gevolgd door studenten van ITV Hogeschool in hun derde of vierde jaar. Daardoor ontstaat een interessante dynamiek met nieuwe inzichten. Kijk rustig verder in het aanbod voor collegejaar 2018-2019.

Begin juli wordt het aanbod voor collegejaar 2019-2020 gepubliceerd.

Een greep uit het aanbod

Algemene tolktechnieken (ATT)

De module is geschikt voor (beginnende) tolken die in de beroepspraktijk werkzaam zijn, maar geen formele opleiding genoten hebben en hun tolkvaardigheden aantoonbaar willen maken.
Daarnaast is module ook geschikt voor belangstellende...

Tolken

Periode: februari-juni 2019
Docent: S. Uiterwaal en M. Schedler
PE-punten: 420

1500 (excl. BTW)

Leven in Duitsland

Hoe leeft men in Duitsland in het 2e decennium van de 21e eeuw? Wat is er veranderd en waarom? Wie zijn de Duitsers en wat zijn ze? Hoe gaat men om met de steeds verder globaliserende wereld en de veranderde internationale arbeidsverdeling. Wat...

Vertalen

Periode: september 2018-mei 2019
Docent: drs. F.R. Bos
PE-punten: 140

500 (excl. BTW)

Zakelijke brieven Frans II

Deze minor is in de eerste plaats een aanrader voor aankomende juridisch en administratief vertalers en voor al degenen die zich tot deze disciplines aangetrokken voelen, maar daarnaast ook relevant voor iedere student Vertaler Frans.
U...

Vertalen

Periode: maart-mei 2019
Docent: C. Deprès en C. van der Weiden
PE-punten: 140

500 (excl. BTW)